Kontakt

Finns inga dumma frågor, bara dumma svar

Christer Rickman

Ordförande

Patrik Holst

Näringlivsavdelningen Jönköpings Komun